Bütün elanları - Respublika daxili >> Hərrac elanları >> Digər elanlar

Hərrac elanları

ID: 2915Yerləşdirilib 8 iyun , 12:56
Hərrac elanları

Данное объявление находится в архиве
Ləğv prosesində olan “ALFA SIĞORTA” ASC-yə məxsus açıq
hərraca çıxarılan əsas vəsaitlər
Daşınar əmlakın adı İstismara Ölçü Sayı Mövcud Bazar Məbləğ, (manat)
verilmə vahidi vəziyyəti dəyəri
tarixi
Nərdivan 28.08.2008 ədəd 1 qismən yararlı 45,00 45,00
Tumba (BJ. -58) 28.08.2008 ədəd 1 qismən yararlı 15,00 15,00
Tumba (BT-58) 28.08.2008 ədəd 1 qismən yararlı 15,00 15,00
Tumba (111-58) 28.08.2008 ədəd 1 qismən yararlı 15,00 15,00
Tumba (111, -58) 28.08.2008 ədəd 1 qismən yararlı 15,00 15,00
Tumba (U>58) 28.08.2008 ədəd 1 qismən yararlı 15,00 15,00
Tumba (UI-58) 28.08.2008 ədəd 1 qismən yararlı 15,00 15,00
Tumba (111, -58) 28.08.2008 ədəd 1 qismən yararlı 15,00 15,00
Tumba (IIL-58) 28.08.2008 ədəd 1 qismən yararlı 15,00 15,00
Tumba (111, -58) 28.08.2008 ədəd 1 qismən yararlı 15,00 15,00
Qonaq kreslosu 28.08.2008 ədəd 1 qismən yararlı 25,00 25,00
Qonaq kreslosu 28.08.2008 ədəd 1 qismən yararlı 25,00 25,00
Qonaq kreslosu 28.08.2008 ədəd 1 qismən yararlı 25,00 25,00
SeyfBSK610 13.05.2009 ədəd 1 qismən yararlı 200,00 200,00
Şkaf 26.02.2010 ədəd 1 qismən yararlı 130,00 130,00
Şkaf 26.02.2010 ədəd 1 qismən yararlı 130,00 130,00
Şkaf 26.02.2010 ədəd 1 qismən yararlı 130,00 130,00
Şkaf 26.02.2010 ədəd 1 qismən yararlı 130,00 130,00
Şkaf 26.02.2010 ədəd 1 qismən yararh 130,00 130,00
Şkaf 26.02.2010 ədəd 1 qismən yararlı 130,00 130,00
Şkaf 26.02.2010 ədəd 1 qismən yararlı 130,00 130,00
Şkaf 26.02.2010 ədəd 1 qismən yararlı, 130,00 130,00
Şkaf 26.02.2010 ədəd 1 qismən yararlı 130,00 130,00
Şkaf 26.02.2010 ədəd 1 qismən yararlı 130,00 130,00
Qonaq masası (Samba) 11.06.2010 ədəd 1 qismən yararh 40,00 40,00
Talentmüdir masası 27.05.2010 ədəd 1 qismən yararh 1500,00 1500,00
Konfrans stulları 27.05.2010 ədəd 1 qismən yararlı 20,00 20,00
Kreslo
19.07.2010 ədəd 1 qismən yararlı 150,00 150,00
Kreslo - Elegant salonu 24.052010 ədəd 1 qismən yararlı 35,00 35,00
Foto şəkü (50*70) 08.072010 ədəd 1 qismən yararlı 5,00 5,00
Foto şəkü (50*70) 08.072010 ədəd 1 qismən yararlı 5,00 5,00
Foto şəkil (50*70) 08.072010 ədəd 1 qismən yararlı 5,00 5,00
Foto şəkil (50*70) 08.072010 ədəd 1 qismən yararlı 5,00 5,00
Fotoşəkil (50*70) 08.072010 ədəd 1 qismən yararlı 5,00 5,00
Foto şəkil (50*70) 08.072010 ədəd 1 qismən yararlı 5,00 5,00
Foto şəkil (50*70) 08.072010 ədəd ı qismən yararlı 5,00 5,00
Foto şəkil (50*70) 08.072010 ədəd 1 qismən yararlı 5,00 5,00
Fotoşəkil (30*40) 08.072010 ədəd 1 qismən yararlı 5,00 5,00
Foto şəkü (30*40) 08.072010 ədəd 1 qismən yararlı 5,00 5,00
Fotoşəkü (30*40) 08.072010 ədəd 1 qismən yararlı 5,00 5,00
Kreslo 19.07.2010 ədəd 1 qismən yararlı 25,00 25,00
Muller İnteryer MMM (işçi kreslosu) 02.122010 ədəd 1 qismən yararlı 100,00 100,00
Muller İnteryer MMM (qortaq kreslosu) 02.122010 ədəd 1 qismən yararh 25,00 25,00
Muller İnteryer MMM (jurnal masası) 02.122010 ədəd 1 qismən yararlı 40,00 40,00
Kreslo - Seki 17.122010 ədəd 1 qismən yararü 15,00 15,00
Stul 16.122010 ədəd 1 qismən yararlı 5,00 5,00
Kaska 16.122011 ədəd 1 qismən yararlı 15,00 15,00
Rak üçün hərəkətli rəf 42 U 28.012011 ədəd 1 qismən yararh 10,00 10,00
Rak üçün rəf 42 U 28.012011 ədəd 1 qismən yararh 10,00 10,00
Rak42US- 28.012011 ədəd 1 qismən yararh 80,00 80,00
Rak üçün ventilyasiya sistemi 42 U 28.012011 ədəd 1 qismən yararh 15,00 15,00
: Rak 9U S-Tek 28.012011 ədəd 1 qismən yararh 40,00 40,00
Rak üçün ventilyasiya sistemi 9 U 28.012011 ədəd 1 qismən yararh 10,00 10,00
Işçi kreslosu 01.102013 ədəd 1 qismən yararh 25,00 25,00
Işçi kreslosu 01.102013 ədəd 1 qismən yararh 25,00 25,00
İşçi kreslosu 01.102013 ədəd 1 qismən yararlı 25,00 25,00
Işçi kreslosu 01.102013 ədəd 1 qismən yararh 25,00 25,00
Işçi kreslosu 01.102013 ədəd 1 qismən yararh 25,00 25,00
Stul (Quba) -l 28.032012 ədəd 1 qismən yararh 5,00 5,00
Stul (Quba) -2 28.032012 ədəd 1 qismən yararh 5,00 5,00
Stul (Quba) -3 28.032012 ədəd 1 qismən yararh 5,00 5,00
Stul (Quba) -4 28.032012 ədəd 1 qismən yararh 5,00 5,00
Stul (Quba) -5 28.032012 ədəd 1 qismən yararh 5,00 5,00
Stul (Quba) -6 28.032012 ədəd 1 qismən yararh . 5,00 5,00
Stol mətbəx (Quba) 28.032012 ədəd 1 qismən yararh 25,00 25,00
Taburet (Quba) -l 28.032012 ədəd 1 qismən yararh 5,00 5,00
Taburet (Quba) -2 28.032012 ədəd 1 qismən yararh 5,00 5,00
Taburet (Quba) -3 28.032012 ədəd 1 qismən yararh 5,00 5,00
Taburet (Quba) -4 28.032012 ədəd 1 qismən yararh 5,00 5,00
Kreslo (Quba) -1 28.032012 ədəd 1 qismən yararh 25,00 25,00
Kreslo (Quba) -2 28.032012 ədəd 1 qismən yararh 20,00 20,00
İşçi stolu (Quba) -l 28.03.2012 ədəd 1 qismən yararlı 15,00 15,00
İşçi stolu (Quba) -2 28.03.2012 ədəd 1 qismən yararlı 15,00 15,00
Tumba (Quba) -l 28.03.2012 ədəd 1 qismən yararlı 10,00 10,00
Tumba (Quba) -2 28.032012 ədəd 1 qismən yararlı 10,00 10,00
Tumba (Quba) -3 28.03.2012 ədəd 1 qismən yararlı 10,00 10,00
Tumba (Quba) -4 28.032012 ədəd 1 qismən yararlı 10,00 10,00
Şkaf mətbəx (Quba) 28.032012 ədəd 1 qismən yarariı 20,00 20,00
Müdir stolu (Quba) 28.032012 ədəd 1 qismən yararlı 60,00 60,00
Resepsion 11.122012 ədəd 1 qismən yararlı 800,00 800,00
Yumru element R-64 11.12.2012 ədəd 1 qismən yararlı 15,00 15,00
Masa 120*70*75 (Sales) -1 30.112012 ədəd 1 qismən yarariı 40,00 40,00
Masa 120*70*75 (Sales) - 2 30.112012 ədəd 1 qismən yarariı 40,00 40,00
Masa 120*70*75 (Sales) - 3 30.112012 ədəd 1 qismən yararh 40,00 40,00
Masa 120*70*75 (Sales) - 4 30.112012 ədəd 1 qismən yarariı 40,00 40,00
Masa 120*70*75 (Sales) - 5 30.112012 ədəd 1 qismən yarariı 40,00 40,00
Masa 120*70*75 (Sales) - 9 30.112012 ədəd 1 qismən yararlı 40,00 40,00
Masa 120*70*75 (Sales) -11 30.112012 ədəd 1 qismən yarariı 40,00 40,00
Masa 120*70*75 (Sales) -13 30.112012 ədəd 1 qismən yararh 40,00 40,00
Masa 120*70*75 (Sales) -16 30.11.2012 ədəd 1 qismən yararlı 40,00 40,00
Masa 120*70*75 (Sales) -17 30.112012 ədəd 1 qismən yararlı 40,00 40,00
Masa 120*70*75 (Sales) -19 30.112012 ədəd 1 qismən yarariı 40,00 40,00
Masa 120*70*75 (Sales) - 20 30.112012 ədəd 1 qismən yarariı 40,00 40,00
Masa 120*70*75 (Sales) - 21 30.11.2012 ədəd 1 qismən yararlı 40,00 40,00
Masa 120*70*75 (Sales) - 23 30.112012 ədəd 1 qismən yarariı 40,00 40,00
Tumba 3-siyirməli (42*50*54) (Sales) - 1 30.112012 ədəd 1 qismən yarariı 20,00 20,00
Tumba 3-siyirməli (42*50*54)
(Sales) - 2 30.112012 ədəd 1 qismən yararlı 20,00 20,00
Tumba 3-siyirməli (42*50*54) (Sales) - 3 30.112012 ədəd 1 qismən yararlı 20,00 20,00
Tumba 3-siyirməli (42*50*54)
(Sales) - 4 30.112012 ədəd 1 qismən yararb. 20,00 20,00
Tumba 3-siyirməli (42*50*54) (Sales) - 5 30.112012 ədəd 1 qismən yararlı 20,00 20,00
Tumba 3-siyirməli (42*50*54) (Sales) - 6 30.112012 ədəd 1 qismən yarariı 20,00 20,00
Tumba 3-siyirməli (42*50*54) (Sales) - 7 30.112012 ədəd 1 qismən yararlı 20,00 20,00
Tumba 3-siyirməli (42*50*54) (Sales) -10 30.112012 ədəd 1 qismən yarariı 20,00 20,00
Tumba 3-siyirməli (42*50*54) (Sales) -12 30.112012 ədəd 1 qismən yararlı 20,00 20,00
Tumba 3-siyirməli (42*50*54) (Sales) -13 30.112012 ədəd 1 qismən yararlı 20,00 20,00
Tumba 3-siyirməü (42*50*54) (Sales) -16 30.112012 ədəd 1 qismən yararlı 20,00 20,00
Tumba 3-siyirməli (42*50*54) (Sales) - 22 30.112012 ədəd 1 qismən yarariı 20,00 20,00
Tumba 3-siyirməli (42*50*54) (Sales) -23 30.112012 ədəd 1 qismən yararlı 20,00 20,00
Tumba 3-siyirməli (42*50*54) (SaIes) -24 30.112012 ədəd 1 qismən yararh 20,00 20,00
Paltar dolabı (80*40*190) -1 30.11.2012 ədəd 1 qismən yararh 80,00 80,00
Paltar dolabı (80*40*190) - 2 30.11.2012 ədəd 1 qismən yararh 80,00 80,00
Paltar dolabı (80*40*190) - 3 30.112012 ədəd 1 qismən yararh 80,00 80,00
Kiçik dolab (80*40*78) -1 30.112012 ədəd 1 qismən yararh 45,00 45,00
Kiçik dolab (80*40*78) - 2 30.112012 ədəd 1 qismən yararh 45,00 45,00
Kiçik dolab (80*40*78) - 3 30.112012 ədəd 1 qismən yararh 45,00 45,00
Işçi kürsüsü (qara) (Sales) - 6 30.112012 ədəd 1 qismən yararh 40,00 40,00
Işçi kürsüsü (qara) (Sales) -10 30.112012 ədəd 1 qismən yararh 40,00 40,00
İşçi kürsüsü (qara) (Sales) -11 30.112012 ədəd 1 qismən yararh 40,00 40,00
İşçi kürsüsü (qara) (Sales) - 20 30.11.2012 ədəd 1 qismən yararh 40,00 40,00
İşçi kürsüsü (qara) (Sales) - 22 30.112012 ədəd 1 qismən yararh 40,00 40,00
Işçi kürsüsü (qara) (Sales) - 23 30.112012 ədəd 1 qismən yararh 40,00 40,00
Kitab dolabı (steklo) (80*40*190) 30.112012 ədəd 1 qismən yararh 40,00 40,00
Ofis stulu -1 30.112012 ədəd 1 qismən yararh 20,00 20,00
Ofis stulu - 2 30.112012 ədəd 1 qismən yararh 20,00 20,00
Ofis stulu - 3 30.112012 ədəd 1 qismən yararh 20,00 20,00
Ofis stulu - 4 30.112012 ədəd 1 qismən yararh 20,00 20,00
Ofis stulu - 5 30.112012 ədəd 1 qismən yararh 20,00 20,00
Masa 80*70*75 30.112012 ədəd 1 qismən yararh 50,00 50,00
Dolab 550x350x2130 (resepsion) -1 12.122012 ədəd 1 qismən yararh 60,00 60,00
Dolab 550x350x2130 (resepsiorı) -2 21.122012 ədəd 1 qismən yararh 60,00 60,00
Dolab 3210x400x920 (resepsion) 21.122012 ədəd 1 qismən yararh 120,00 120,00
Qabaq masa 100x70x75 (Camal m.) 15.01.2013 ədəd 1 qismən yararh 25,00 25,00
Qabaq masa 110x70x75 (Zahir m.) 15.012013 ədəd 1 qismən yararh 25,00 25,00
Rəf 60x40x88 (Alim.) 15.012013 ədəd 1 qismən yararh 20,00 20,00
Jurnal masası 95x55x47 (Sales) 15.012013 ədəd 1 qismən yararh 30,00 30,00
Toplanü masası 160x100x75 (Sales) 15.012013 ədəd 1 qismən yararh 30,00 30,00
Şkaf (Biznes İnkişafı Departament) 08.022013 ədəd 1 qismən yararh 20,00 20,00
Yumşaq mebel-divan 2 yerli (M. Chingiz) 19.022013 ədəd 1 qismən yararh 80,00 80,00
Masa 140x70x75 1 06.032013 ədəd 1 qismən yararh 60,00 60,00
Masa 140x70x75 2 06.032013 ədəd 1 qismən yararh 60,00 60,00
Masa 140x70x75 3 06.032013 ədəd 1 qismən yararh 60,00 60,00
Seyf AEXH54353 (Vaqif N.) 17.072013 ədəd 1 qismən yararh 100,00 100,00
Metal fayl şkaf (195*92*42) Abbas m. 04.102013 ədəd 1 qismən yararh 80,00 80,00
Metal fayl şkaf (125*46*40) - Abbas M. 04.102013 ədəd 1 qismən yararh 80,00 80,00
Divan 3 yerli yumşaq - resepsion 04.102013 ədəd 1 qismən yararh 250,00 250,00
Kreslo müdir (Zahir S.) 10.102013 ədəd 1 qismən yararh 30,00 30,00
Kreslo müdir (M. Shakir) 01.012015 ədəd 1 qismən yararh 80,00 80,00
Kreslo "Perfekt" 09.122013 ədəd 1 qismən yararh 20,00 20,00
Komplekt ofis stulu "ISO black" (5 ədəd) 09.122013 ədəd 1 qismən yararh 40,00 40,00
Kreslo-1 22.01.2014 ədəd 1 qismən yararlı 50,00 50,00
Kreslo-2 22.01.2014 ədəd 1 qismən yararlı 50,00 50,00
Kreslo-3 22.012014 ədəd 1 qismən yararlı 50,00 50,00
Siyirməli dolab 70/40/75 (Nazadan alınan) 16.042014 ədəd 1 qismən yararlı 15,00 15,00
Rəf 80/60/75 (Nazadan alınan) 16.04.2014 ədəd 1 qismən yararlı 10,00 10,00
Masa 120/70/75 -1 (Nazadan alınan) 16.042014 ədəd 1 qismən yararlt 30,00 30,00
Masa 120/70/75-2 (Nazadan aiınan) 16.04.2014 ədəd 1 qismən yararlı 30,00 30,00
Masa 120/70/75 - 3 (Nazadan alınan) 16.042014 ədəd 1 qismən yararlı 30,00 30,00
Masa 140/70/75 -1 (Nazadan alrnan) 16.042014 ədəd 1 qismən yarariı 25,00 25,00
Masa 140/70/75 - 2 (Nazadan alınan) 16.042014 ədəd 1 qismən yararlı 25,00 25,00
Şüşəsiz sənəd dolabı 1 16.042014 ədəd 1 qismən yararlı 20,00 20,00
Şüşəsiz sənəd dolabı 2 29.052014 ədəd 1 qismən yararlı 20,00 20,00
Şüşəsiz sənəd dolabı 3 16.042014 ədəd 1 qismən yararlı 20,00 20,00
Şüşəli sənəd dolabı 16.04.2014 ədəd 1 qismən yararlı 20,00 20,00
Şüşəsiz sənəd dolabı (2) 16.042014 ədəd 1 qismən yararlı 20,00- 20,00
Menecer Jcreslosu (Feyruz) 01.012015 ədəd 1 qismən yararlı 40,00 40,00
Kürsü 1 05.04.2016 ədəd 1 qismən yararlı 30,00 30,00
Kreslo b/koles-1 05.04.2016 ədəd 1 qismən yararlı 12,00 12,00
Kreslo b/koles-2 05.042016 ədəd 1 qismən yararlı 12,00 12,00
Kreslo b/koles-3 05.042016 ədəd 1 qismən yararlı 12,00 12,00
Kreslo b/koles-4 05.042016 ədəd 1 qismən yararlı 12,00 12,00
Kreslo b/koles-5 05.042016 ədəd 1 qismən yararlı 12,00 12,00
Kreslo b/koles-6 05.042016 ədəd 1 qismən yararlı 12,00 12,00
Kreslo b/koIes-7 05.042016 ədəd 1 qismən yararlı 12,00 12,00
KresJo b/koJes-8 05.042016 ədəd 1 qismən yararlı 12,00 12,00
Kreslo b/koles-9 05.04.2016 ədəd 1 qismən yararlı 12,00 12,00
Kreslo b/koles-10 05.042016 ədəd 1 qismən yararlı 12,00 12,00
Stol (ofis Lənkaran) 02.042016 ədəd 1 qismən yararlı 50,00 50,00
Şkaf (ofis Lənkaran) 02.042016 ədəd 1 qismənyararlı 40,00 40,00
Tumba (ofis Lənkaran) 02.042016 ədəd 1 qismən yararlı 10,00 10,00
Stul ofis parça (Gəncə) -1 01.042016 ədəd 1 qismən yararlı 8,00 8,00
Stul ofis parça (Gəncə) - 2 01.042016 ədəd 1 qismən yararlı 8,00 8,00
Stul ofis parça (Gəncə) - 3 01.042016 ədəd 1 qismən yararlı 8,00 8,00
Stul ofis parça (Gəncə) - 4 01.042016 ədəd 1 qismən yararlı 8,00 8,00
Stul ofis parça (Gəncə) - 5 01.042016 ədəd 1 qismən yararlı 8,00 8,00
Stul ofis parça (Gəncə) - 6 01.042016 ədəd 1 qismən yararlı 8,00 8,00
Stul ofis parça (Gəncə) - 7 01.04.2016 ədəd 1 qismən yararlı 8,00 8,00
Stul ofis parça (Gəncə) - 8 01.04.2016 ədəd 1 qismən yararlı 8,00 8,00
Stul ofis parça (Gəncə) - 9 01.042016 ədəd 1 qismən yararlı 8,00 8,00
Stul ofis parça (Gəncə) -W 01.042016 ədəd 1 qismən yararlı 8,00 8,00
Kreslo BOSS (Babək Plaza, Falq) 26.042016 ədəd 1 qismən yararlı 90,00 90,00
Arakəsmə (


Oxşar elanlar:

Hərrac elanları
Hərrac elanları

13.03.2015 ci il tarixdə keçirilmiş açıq hərrac

AZƏRTERMİNALKOMPLEKS Birliyinin sifarişi əsasında

Vergi ödəyicilərinə məxsus siyahıya alınmış əmlaklar